Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Sport

Sport en lichaamsbeweging kan in mijn wijk het beste bevorderd worden door...

Sport uitslag
 • meer buurtsportcoaches die sportactiviteiten in de openbare ruimte organiseren. (16%)
 • meer sportmogelijkheden (zoals basketbalpalen en voetbalgoaltjes op pleintjes) op te zetten. (20%)
 • meer sportverenigingen en clubs. (7%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (24%)
 • sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken. (33%)

De meeste inwoners (33%) vinden dat sport en lichaamsbeweging in de wijk het beste bevorderd kan worden door sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken. Op de tweede plaats staat dat de gemeente hierin geen rol hoeft te spelen (24%). In Rustenburg en Oostbroek vinden veel minder inwoners (14%) dit, dan in Benoordenhout (28%) en Bohemen, Meer en Bos (23%). In Benoordenhout kiezen minder inwoners (27%) ervoor om sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken, dan in Rustenburg en Oostbroek (42%) en Bohemen, Meer en Bos (38%). In Benoordenhout kiezen inwoners (25%) meer dan in de andere wijken voor meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte.

Sport uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • meer buurtsportcoaches die sportactiviteiten in de openbare ruimte organiseren. (21%)
 • meer sportmogelijkheden (zoals basketbalpalen en voetbalgoaltjes op pleintjes) op te zetten. (15%)
 • meer sportverenigingen en clubs. (8%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (14%)
 • sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken. (42%)
Sport uitslag - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • meer buurtsportcoaches die sportactiviteiten in de openbare ruimte organiseren. (14%)
 • meer sportmogelijkheden (zoals basketbalpalen en voetbalgoaltjes op pleintjes) op te zetten. (25%)
 • meer sportverenigingen en clubs. (6%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (28%)
 • sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken. (27%)
Sport uitslag - Bohemen, Meer en Bos

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • meer buurtsportcoaches die sportactiviteiten in de openbare ruimte organiseren. (17%)
 • meer sportmogelijkheden (zoals basketbalpalen en voetbalgoaltjes op pleintjes) op te zetten. (15%)
 • meer sportverenigingen en clubs. (7%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (23%)
 • sport voor mensen met weinig geld mogelijk te maken. (38%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren