Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Belangrijkste thema's

Dit vinden stemmers de belangrijkste thema’s

Thema

Aantal

respondenten

Natuur en groen

1240

42%

Schone wijk

1118

37%

Verkeersveiligheid

886

30%

Woningen voor starters

849

28%

Inrichting van een veilige wijk

829

28%

Zorg en welzijn

581

19%

Luchtvervuiling

538

18%

Overlast verkeersgeluid

460

15%

Wateroverlast (klimaat)

397

13%

Armoedebestrijding

378

13%

Betrokkenheid (participatie)

313

10%

Sociale contacten

278

9%

Bouwen

255

9%

Kunst en cultuur

254

9%

Sport

162

5%

Inwoners konden aangeven welke thema’s zij het belangrijkst vinden. Zij konden maximaal 3 thema’s kiezen.

Het thema Natuur en groen scoorde het hoogst. Dit is opvallend. In eerdere onderzoeken kwam dit thema nauwelijks in de top 3 voor. De thema’s Schone wijk, Verkeersveligheid, Woningen voor starters en Inrichting van een veilige wijk, scoorden volgens verwachting hoog.

Natuur en groen, Schone wijk en Inrichting veilige wijk scoren in alle 3 wijken in de top 4, maar er zijn ook verschillen tussen de wijken. Zo scoort Verkeersveiligheid vooral hoog in Benoordenhout en Armoedebestrijding alleen hoog in Rustenburg en Oostbroek.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren