Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Woningen voor starters

In mijn wijk kan betaalbaar wonen voor starters het beste bereikt worden door...

Woningen voor starters uitslag
 • bestaande gebouwen om te bouwen in woningen voor starters. (56%)
 • te zorgen voor meer sociale huurwoningen voor starters. (12%)
 • vooral geld te besteden aan nieuwbouw van kleine woningen voor starters. (11%)
 • meer flats te bouwen voor starters (op plekken in de wijk waar dat mogelijk is). (7%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (14%)

Woningen voor starters is voor bijna 30% van de stemmers een van de belangrijkste thema’s en staat op de vierde plaats.

De meeste inwoners in de drie wijken (56%) vindt dat bestaande gebouwen moeten worden omgebouwd tot woningen voor starters. Vooral in Benoordenhout heeft dit een sterke voorkeur (65%). Meer sociale huurwoningen voor starters scoort vooral hoog in Rustenburg en Oostbroek (27%) en juist veel lager in Benoordenhout (5%). We zien ook dat slechts een klein deel van de bewoners in Rustenburg en Oostbroek vindt dat de gemeente hierin geen rol hoeft te spelen (6%). In de andere twee wijken ligt dat een stuk hoger (ca. 16%). Het bouwen van flats voor starters krijgt weinig voorkeursstemmen. Dit geldt ook voor nieuwbouw voor starters. In Benoordenhout scoort dit een stuk lager (8%) dan in de andere twee wijken (ca. 15%).

Woningen voor starters - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • bestaande gebouwen om te bouwen in woningen voor starters. (42%)
 • te zorgen voor meer sociale huurwoningen voor starters. (27%)
 • vooral geld te besteden aan nieuwbouw van kleine woningen voor starters. (16%)
 • meer flats te bouwen voor starters (op plekken in de wijk waar dat mogelijk is). (9%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)
Woningen voor starters - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • bestaande gebouwen om te bouwen in woningen voor starters. (65%)
 • te zorgen voor meer sociale huurwoningen voor starters. (5%)
 • vooral geld te besteden aan nieuwbouw van kleine woningen voor starters. (8%)
 • meer flats te bouwen voor starters (op plekken in de wijk waar dat mogelijk is). (5%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (17%)
Woningen voor starters - Bohemen, Meer en Bos

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • bestaande gebouwen om te bouwen in woningen voor starters. (48%)
 • te zorgen voor meer sociale huurwoningen voor starters. (13%)
 • vooral geld te besteden aan nieuwbouw van kleine woningen voor starters. (14%)
 • meer flats te bouwen voor starters (op plekken in de wijk waar dat mogelijk is). (9%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (16%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren