Spring naar inhoud

Themastemmen: de resultaten

Proef met themastemmen in Den Haag

In september zijn de plannen voor komende vier jaar (het coalitieakkoord) in Den Haag bekendgemaakt. Alle vijftien thema’s waar jij op kon stemmen tussen 17 en 31 maart 2022 staan hierin. De uitwerkingen van de verschillende thema’s komen soms wel, maar soms ook niet terug in het coalitieakkoord. 

Lees verder

We nemen als voorbeeld het thema ‘natuur en groen’. Je kon voor 5 mogelijkheden kiezen om tot meer groen te komen. De mogelijkheid om tegels weg te halen komt wel terug, maar parkeerplekken opheffen staat niet in het coalitieakkoord.

Je kon ook aangeven welke thema’s jij het belangrijkst vond. Stemmers vonden het thema ‘natuur en groen’ het belangrijkst. Op plek twee kwam het thema ‘schone wijk’ en op drie ‘verkeersveiligheid’. Bij alle de drie deze thema’s komen de meest gekozen antwoordmogelijkheden terug in het coalitieakkoord.

In het coalitieakkoord staat ook dat de gemeente wil kijken of ze de proef met themastemmen verder willen invoeren. Themastemmen is een manier waarop de gemeente Den Haag probeert inwoners meer invloed te geven op hun plannen voor de stad. Uit het coalitieakkoord blijkt dat de gemeente meer wil doen op dit gebied. Zo staat er in het coalitieakkoord dat de gemeente dichtbij de inwoner moet staan. De coalitie wil de dat de gemeente aanwezig is in de wijken en zich richt op de problemen of bijzondere omstandigheden van de bewoners.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de proef met themastemmen in de drie wijken in Den Haag. Er is al onderzocht of de uitkomsten terugkomen in het coalitieakkoord. Hieronder kan je kijken welke uitkomsten zijn teruggekomen in het coalitieakkoord en welke niet. Ook wordt er onderzocht of inwoners themastemmen een goede manier vinden om politiek actief te zijn en wat politici ervan vinden. Met dit uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken op welke punten de proef succesvol was en op welke punten het nog verbeterd kan worden.

Translate this page
Waarom Themastemmen?

Waarom themastemmen?

De gemeente wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden en hen betrekken bij het maken van de plannen voor de stad. Daarom doet de gemeente deze proef met themastemmen.

Het college en de raad kregen de uitslag in april. De uitslag is input voor het maken van de plannen voor de stad voor de komende vier jaar (het coalitieakkoord). Zo hebben inwoners meer invloed op de plannen voor de stad.

Meer over themastemmen
Contact

Contact

Heb je vragen over themastemmen? Kijk of je vraag bij de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op

Tijdlijn

Tijdlijn

16 maart

De gemeenteraadsverkiezingen

17 maart tot 31 maart

Inwoners kunnen stemmen op deze website

April

De resultaten worden bekeken en gepubliceerd. Deze worden aangeboden aan college en raad.

Zomer 2022

De plannen voor de stad (het coalitieakkoord) worden geschreven.

Najaar 2022

De evaluatie van proef wordt uitgevoerd. De raad beslist over de voortgang van themastemmen. De evaluatie wordt op deze website gepubliceerd.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren