Spring naar inhoud

De resultaten zijn bekend

Bekijk hieronder de resultaten van de proef. De uitkomsten zijn te vinden per themavraag en per wijk. Onderaan staan de uitkomsten op een aantal vragen over themastemmen.

Opkomst
Belangrijkste thema's
Bekijk de raadsmededeling
Natuur en groen
Schone wijk
Verkeersveiligheid
Woningen voor starters
Inrichting van een veilige wijk
Zorg en welzijn
Luchtvervuiling
Overlast verkeersgeluid
Wateroverlast (klimaat)
Armoedebestrijding
Betrokkenheid (participatie)
Sociale contacten
Bouwen
Kunst en cultuur
Sport

Hoofdpunten uit de resultaten

Een aantal interessante hoofdpunten:

  • In totaal reageerden 2.982 inwoners. Dat is 10,3% van alle inwoners die een uitnodiging kregen om mee te doen.
  • Natuur en groen wordt door de meeste inwoners (42%) genoemd als één van de drie belangrijkste thema's
  • 96% van de inwoners zou over vier jaar opnieuw meedoen als themastemmen in alle wijken van Den Haag wordt gehouden.
  • 78% geeft aan dat themastemmen een goede aanvulling is op stemmen op een kandidaat van een politieke partij (6% vindt dat niet, de rest is neutraal).

  • 79% vond het eenvoudig om de vragen te beantwoorden (8% vindt dat niet, de rest is neutraal).

  • 45% heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad iets gaat doen met de uitslag, terwijl 17% daar geen vertrouwen in heeft (de rest is neutraal).

Evaluatie themastemmen

Naast de vragen over de thema's hebben we inwoners ook gevraagd naar hun mening over themastemmen. De resultaten van deze vragen vind je hieronder:

Beoordeling themastemmen
Vervolg over vier jaar
Gebruiksvriendelijkheid
Wat vinden inwoners van themastemmen?
Vertrouwen in het gebruik van de uitkomsten
Thema's waar de gemeente geen rol in heeft

Ondanks een technische storing met de eerste 1.000 stemmen hebben bijna 2.982 mensen in een periode van 2 weken hun themastem uitgebracht. Van de eerste 1.000 'verloren' stemmers hebben 330 mensen nogmaals hun stem uitgebracht.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren