Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Overlast verkeersgeluid

Geluidsoverlast van verkeer kan in mijn wijk het beste voorkomen worden door...

Overlast verkeersgeluid uitslag
 • betere controle en handhaving (24%)
 • lagere maximumsnelheid op wegen. (22%)
 • milieuzones uit te breiden (vrachtverkeer en scooters verbieden). (19%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)
 • speciale routes voor zwaarder verkeer buiten de bewoonde gebieden. (29%)

Veel inwoners (29%) vinden dat geluidsoverlast van verkeer in de wijk het beste voorkomen kan worden door speciale routes voor zwaarder verkeer buiten bewoonde gebieden. Vervolgens komen betere controle en handhaving (24%), lagere maximumsnelheid op wegen (22%) en uitbreiden van milieuzones (19%). Opvallend is dat een groot deel van de inwoners van Rustenburg en Oostbroek (38%) de voorkeur geeft aan betere controle en handhaving. Verder liggen de voorkeuren dichtbij elkaar en zijn er nauwelijks verschillen tussen de wijken.

Overlast verkeersgeluid uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • betere controle en handhaving (38%)
 • lagere maximumsnelheid op wegen. (17%)
 • milieuzones uit te breiden (vrachtverkeer en scooters verbieden). (18%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)
 • speciale routes voor zwaarder verkeer buiten de bewoonde gebieden. (21%)
Overlast verkeersgeluid uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Benoordenhout

 • betere controle en handhaving (20%)
 • lagere maximumsnelheid op wegen. (23%)
 • milieuzones uit te breiden (vrachtverkeer en scooters verbieden). (20%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)
 • speciale routes voor zwaarder verkeer buiten de bewoonde gebieden. (31%)
Overlast verkeersgeluid uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • betere controle en handhaving (22%)
 • lagere maximumsnelheid op wegen. (23%)
 • milieuzones uit te breiden (vrachtverkeer en scooters verbieden). (17%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (8%)
 • speciale routes voor zwaarder verkeer buiten de bewoonde gebieden. (30%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren