Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over themastemmen? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Waarom is het themastemmen online?

Deze manier van stemmen kan goed en veilig online gedaan worden. Het is ook mogelijk om te stemmen met een papieren vragenlijst. Op deze paginazie je waar dat kan en op welke dag en tijdstip. Vergeet niet je brief met stemcode mee te nemen.

Wat gebeurt er met de uitslag van themastemmen?

De gemeenteraad kan de uitslag gebruiken bij het maken van het coalitieakkoord. Daarin staan de plannen voor de stad voor de komende vier jaar. Bij themastemmen laat je als inwoner weten wat jij belangrijk vindt en neemt de nieuwe gemeenteraad dit als advies mee in de plannen voor de komende vier jaar.

Themastemmen is een proef om te bekijken of dit een goede manier is om inwoners meer invloed te geven op de plannen voor de stad. Alles wat de stemmers invullen gaat naar de schrijvers van de plannen voor de stad. We weten nog niet precies hoe de uitslag gebruikt wordt. Ook dat wil de gemeente bekijken in deze proef. Eerst worden de uitkomsten goed bekeken. Daarbij wordt gekeken naar budget, (politiek) draagvlak en andere belangen. De politici gaan onderhandelen over de plannen voor de stad. Als dat klaar is, vraagt de gemeente aan de politici om aan te geven waarom zij bepaalde uitkomsten wel of niet hebben verwerkt in de plannen. Dat komt op deze website te staan. Het is nu nog niet bekend wanneer het coalitieakkoord klaar is.

Is themastemmen anoniem?

Ja, het themastemmen is anoniem. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat niemand de stemcode die je hebt ontvangen kan koppelen aan jouw stemresultaten.

Kan iedereen themastemmen?

Je kunt meedoen als je in één van de drie wijken woont en kiesgerechtigd bent. De drie wijken zijn Bohemen, Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek en Benoordenhout. Je bent kiesgerechtigd als je de Nederlandse nationaliteit hebt, 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. het kiesrecht.

Gaat themastemmen de gewone verkiezingen vervangen?

Nee, het themastemmen komt niet in de plaats van de gemeenteraadsverkiezingen. Themastemmen is een extra mogelijkheid om te stemmen.

Waarom zijn deze drie wijken gekozen?

De wijken Bohemen, Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek en Benoordenhout zijn samen een afspiegeling van de inwoners van Den Haag. Zo krijgt de gemeente een goed beeld of mensen in Den Haag willen themastemmen.

Waarom is het themastemmen vlak na de gemeenteraadsverkiezing?

Themastemmen kan tussen 17 en 31 maart. Dit is na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Dit moment is gekozen zodat de nieuwe gemeenteraad de uitslag kan gebruiken bij het maken van de plannen voor de stad voor de komende vier jaar.

Waarom is themastemmen een proef?

De gemeente wil graag weten of themastemmen een goede manier is om inwoners meer invloed te geven. Daarom is er eerst een proef in drie wijken. De resultaten van de proef gebruikt de gemeente om van te leren.

Hoe veilig is deze site?

De gemeente neemt maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

De site werkt niet goed. Waar moet ik dit melden?

Vervelend dat de site niet goed werkt. We willen dit snel oplossen. Neem contact met ons op. Geef een korte uitleg waar het mis gaat en eventueel de link van de pagina waar het over gaat. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wat is het verschil tussen themastemmen en zaken als wijkbudgetten en wijkagenda?

Themastemmen staat los van andere participatie van de gemeente Den Haag. Het kan per project verschillen waar inwoners bij betrokken worden.

Een wijkagenda is er voor iedere wijk in Den Haag. Ook de drie wijken uit deze proef krijgen later nog een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor een wijk. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. Zij voeren ook samen de verbeteringen uit. Klik hier voor meer informatie over de wijkagenda.

Bij wijkbudgetten kunnen bewoners zelf plannen insturen waar zij geld van de gemeente voor willen gebruiken. Bij themastemmen laat je als bewoner weten wat jij belangrijk vindt over bepaalde onderwerpen. Klik hier voor een voorbeeld van een wijkbudget.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren