Spring naar inhoud

Over themastemmen

Bij themastemmen stem je op een standpunt over een bepaald thema, niet op een partij of een persoon.

Themastemmen is een proef
De gemeente wil graag weten of themastemmen een goede manier is om inwoners meer invloed te geven. Daarom is er eerst een proef in drie wijken. De resultaten van de proef gebruikt de gemeente om van te leren.

Wat ging eraan vooraf?

Richard de Mos (Hart voor Den Haag) diende op 19 september 2020 het voorstel Gooi die luiken open! in. Daarin staan voorstellen om het beleid aan te passen, en de bewoners meer invloed te geven in de gemeente. De gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen op 15 december 2021.

In de nota Vitalisering democratie in Den Haag van 23 juli 2021 doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor proeven om bewoners meer invloed te geven op de ontwikkeling in hun wijk. Daarbij wordt ook hetnieuwekiezen.nl genoemd. Dat is een vorm van themastemmen.

In deze nota voor de gemeenteraad van eind 2021 staat meer over de proef: Procesvoorstel n.a.v. inspiratienota raadswerkgroep democratie & participatie.

De commissie Samenleving is geïnformeerd met een brief op 22 februari 2022 met een plan van aanpak voor deze proef.

Op 24 februari is er een persbericht verstuurd over het themastemmen.

Wie kon themastemmen?

Je kunt meedoen als je in één van de drie wijken woont en kiesgerechtigd bent. De drie wijken zijn Bohemen, Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek en Benoordenhout. Je bent kiesgerechtigd als je de Nederlandse nationaliteit hebt, 18 jaar of ouder bent en bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe zijn de thema's bepaald?

De thema's met standpunten zijn opgesteld door specialisten (ambtenaren) van de gemeente Den Haag met onafhankelijk advies van Rudy van Belkom van Het Nieuwe Kiezen.

De thema's zijn: woningen voor starters, inrichting van een veilige wijk, betrokkenheid (participatie), schone wijk, bouwen, luchtvervuiling, wateroverlast (klimaat), kunst en cultuur, armoedebestrijding, zorg en welzijn, sociale contacten, natuur en groen, verkeersveiligheid, sport en overlast verkeersgeluid.

Waarom zijn deze thema’s gekozen?

De thema’s zijn opgesteld aan de hand van inwonersonderzoeken, enquêtes en peilingen die eerder gedaan zijn binnen de gemeente Den Haag. Daarin werd duidelijk welke thema’s de inwoners van Den Haag belangrijk vinden.

Wanneer is de proef met themastemmen een succes?

De proef met themastemmen is een succes als het waardevol is voor inwoners en de nieuwe gemeenteraad. De gemeente onderzoekt daarom hoe inwoners en politici het themastemmen ervaren. Vinden inwoners het bijvoorbeeld eenvoudig om te themastemmen? En heeft het themastemmen de politici informatie opgeleverd waar zij iets mee kunnen? De gemeente maakt een rapport met de resultaten van het onderzoek. Op basis van het rapport besluit de gemeenteraad of themastemmen een succes is.

Wat is het verschil tussen themastemmen en de gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stem je op een persoon van een politieke partij. Bij themastemmen stem je niet op een partij, maar laat je weten je belangrijk vindt voor je wijk en voor de stad. Zo kun je aangeven hoe jij over elk onderwerp denkt.

> Bekijk alle veelgestelde vragen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren