Spring naar inhoud

Privacyverklaring Themastemmen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

  • Zorgen voor een online omgeving waar inwoners uit de wijken Bohemen, Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek of Benoordenhout kunnen themastemmen

Subdoelen

  • Bezoekers informeren over de proef met themastemmen
  • De uitslag van het themastemmen tonen wanneer die bekend is
  • Inzicht krijgen in waar de bezoekers op de website vandaan komen. 

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang.

Categorieën persoonsgegevens

  • E-mail: van 24 februari 2022 t/m 8 april 2022 vragen we mensen die dat willen om een e-mailadres in te vullen, omdat we ze op de hoogte willen houden van de uitslag, nieuws en/of ontwikkelingen rondom het themastemmen.
  • IP-adressen: van 24 februari 2022 t/m 1 mei 2022 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het themastemmen te kunnen vastleggen.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van themastemmen geldt het volgende: 

  • Het themastemmen loopt af op 31 maart 2022. Daarna wordt de website themastemmen.denhaag.nl statisch gemaakt.
  • Na 31 maart worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het themastemmen. 
  • Op 8 april 2022 wordt de uitslag bekendgemaakt.

Na afronding van themastemmen wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: de geregistreerde e-mailadressen en IP-adressen. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren