Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Opkomst totaal en representativiteit

Opkomst totaal en per wijk

Totaal (10,3%)

Benoordenhout (15,8%)

Bohemen, Meer en Bos (14,9%)

Rustenburg en Oostbroek (4,8%)

In totaal reageerden 2.982 inwoners. Dat is 10,3% van alle inwoners die een uitnodiging kregen om mee te doen aan het themastemmen. Er zijn grote verschillen in de opkomst bij de drie wijken. Benoordenhout had met 15,8% de hoogste opkomst. Daarna volgde Bohemen, Meer en Bos met 14,9%. Met 4,8% was de opkomst in de wijk Rustenburg en Oostbroek het laagst. De gemiddelde opkomst verschilt per leeftijdsgroep en per wijk, maar dat is ook afhankelijk van de samenstelling van de wijk. De verschillen zijn min of meer vergelijkbaar met de verschillen die we zien bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Opkomst naar leeftijd

  • Benoordenhout
  • Bohemen, Meer en Bos
  • Rustenburg en Oostbroek

Representativiteit

Er is bewust gekozen voor 3 verschillende wijken (aantal inwoners, opkomst verkiezingen, opleidingsniveau, migratieachtergrond en inkomen) in verschillende stadsdelen zodat de wijken een representatief beeld geven voor de stad. Net zoals bij de lokale verkiezingen is er een groot aantal mensen dat niet heeft gestemd. We kunnen (naast geslacht en leeftijd) niets zeggen over het profiel van de themastemmers en niet-themastemmers; dat vergt nader onderzoek. Uit eerder onderzoek blijkt dat vooral mensen met langer opleidingsniveau, inkomen en levensverwachting minder vaak stemmen. De mening van deze groep is ondervertegenwoordigd bij lokale verkiezingen en bij het themastemmen. Themastemmen geeft dus geen representatiever beeld dan de lokale verkiezingen, maar wel een specifieker beeld van de voorkeuren van de stemmers. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren