Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Sociale contacten

Meer contact met wijkgenoten kan het beste bereikt worden door...

Sociale contacten uitslag
 • een buddyproject op te zetten waarbij wijkgenoten aan elkaar gekoppeld worden (10%)
 • meer ontmoetingsplekken te maken, zoals bankjes in de openbare ruimte. (22%)
 • meer projecten voor groepswonen mogelijk te maken. (12%)
 • meer sociale initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. (38%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (18%)

De meeste inwoners (38%) vinden dat meer contact met wijkgenoten het beste bereikt kan worden door meer sociale initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. In Rustenburg en Oostbroek is dat zelfs 46%. Op de tweede plaats staat het maken van meer ontmoetingsplekken, zoals bankjes in de openbare ruimte (22%). Opvallend is dat in Bohemen, Meer en Bos 18% van de inwoners ervoor kiest om meer projecten voor groepswonen mogelijk maken. Dat is meer dan in de andere twee wijken. Van alle inwoners vindt 18% dat de gemeente bij dit thema geen rol hoeft te spelen. Dit is in Benoordenhout (21%) hoger dan in de andere twee wijken (14%).

Sociale contacten uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • een buddyproject op te zetten waarbij wijkgenoten aan elkaar gekoppeld worden (9%)
 • meer ontmoetingsplekken te maken, zoals bankjes in de openbare ruimte. (21%)
 • meer projecten voor groepswonen mogelijk te maken. (10%)
 • meer sociale initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. (46%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (14%)
Sociale contacten uitslag - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • een buddyproject op te zetten waarbij wijkgenoten aan elkaar gekoppeld worden (9%)
 • meer ontmoetingsplekken te maken, zoals bankjes in de openbare ruimte. (22%)
 • meer projecten voor groepswonen mogelijk te maken. (11%)
 • meer sociale initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. (37%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (21%)
Sociale contacten uitslag - Bohemen, Meer en Bos

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • een buddyproject op te zetten waarbij wijkgenoten aan elkaar gekoppeld worden (10%)
 • meer ontmoetingsplekken te maken, zoals bankjes in de openbare ruimte. (25%)
 • meer projecten voor groepswonen mogelijk te maken. (18%)
 • meer sociale initiatieven van bewoners te stimuleren en ondersteunen. (33%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (14%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren