Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Verkeersveiligheid

Verkeersongelukken kunnen in mijn wijk het beste voorkomen worden door...

Verkeersveiligheid uitslag
 • in zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren (37%)
 • meer te controleren (flitspalen, camera's) op verkeersovertredingen. (17%)
 • meer voorlichting en verkeerslessen te geven. (5%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (5%)
 • straten anders in te richten, zodat auto's niet hard kunnen rijden. (36%)

Verkeersveiligheid is voor 30% van de stemmers een van de belangrijkste thema's en staat op de derde plaats.

Veel inwoners (37%) vinden dat verkeersongelukken in de wijk het beste voorkomen kunnen worden door in zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren. Een vergelijkbaar deel van de inwoners (36%) kiest voor het anders inrichten van straten, zodat auto’s niet hard kunnen rijden. Opvallend is dat het invoeren van een maximumsnelheid in Bohemen, Meer en Bos door meer inwoners (44%) als oplossing wordt gezien dan in Rustenburg en Oostbroek (26%). Een groot deel van de inwoners van Rustenburg en Oostbroek (25%) vindt dat er meer gecontroleerd moet worden op verkeersovertredingen. Die percentages liggen in Bohemen, Meer en Bos (12%) en Benoordenhout (16%) lager.

Verkeersveiligheid uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • in zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren (26%)
 • meer te controleren (flitspalen, camera's) op verkeersovertredingen. (25%)
 • meer voorlichting en verkeerslessen te geven. (4%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (4%)
 • straten anders in te richten, zodat auto's niet hard kunnen rijden. (41%)
Verkeersveiligheid uitslag - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • in zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren (39%)
 • meer te controleren (flitspalen, camera's) op verkeersovertredingen. (16%)
 • meer voorlichting en verkeerslessen te geven. (4%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (5%)
 • straten anders in te richten, zodat auto's niet hard kunnen rijden. (36%)
Verkeersveiligheid uitslag - Benoordenhout

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • in zoveel mogelijk straten een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren (44%)
 • meer te controleren (flitspalen, camera's) op verkeersovertredingen. (12%)
 • meer voorlichting en verkeerslessen te geven. (7%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)
 • straten anders in te richten, zodat auto's niet hard kunnen rijden. (31%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren