Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Inrichting van een veilige wijk

De inrichting van mijn wijk kan het beste aangepast worden door…

Inrichting veilige wijk uitslag
 • goede bestrating, ook van stoepen en fietspaden. (58%)
 • meer verlichting op donkere plekken. (14%)
 • te werken aan veilige hangplekken (bijvoorbeeld door nieuwe reacreatieplekken te maken). (18%)
 • gevaarlijke waterkanten aan te passen. (2%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (8%)

Ook het inrichten van een veilige wijk vinden mensen belangrijk. Bijna 30% van de stemmers vindt het een van de belangrijkste thema’s. Dit thema staat dan ook op de vijfde plaats.

Een meerderheid van bijna 60% van de stemmers wil aanpassing van bestrating, stoepen en fietspaden. Vooral in Bohemen, Meer en Bos (70%) en in Benoordenhout (60%) scoort deze keuze hoog. Werken aan veilige hangplekken wordt vaak genoemd in Rustenburg en Oostbroek (34%) en minder in de andere twee wijken. In Rustenburg en Oostbroek vinden weinig inwoners (4%) dat de gemeente hier geen taak heeft, in de andere twee wijken ligt dat iets hoger (ca. 9%).

Inrichting veilige wijk uitslag - Rustenburg en Oostbroek

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • goede bestrating, ook van stoepen en fietspaden. (44%)
 • meer verlichting op donkere plekken. (16%)
 • te werken aan veilige hangplekken (bijvoorbeeld door nieuwe reacreatieplekken te maken). (34%)
 • gevaarlijke waterkanten aan te passen. (2%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (4%)
Inrichting veilige wijk uitslag - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • goede bestrating, ook van stoepen en fietspaden. (60%)
 • meer verlichting op donkere plekken. (14%)
 • te werken aan veilige hangplekken (bijvoorbeeld door nieuwe reacreatieplekken te maken). (15%)
 • gevaarlijke waterkanten aan te passen. (1%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (10%)
Inrichting veilige wijk uitslag - Bohemen, Meer en Bos

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • goede bestrating, ook van stoepen en fietspaden. (70%)
 • meer verlichting op donkere plekken. (11%)
 • te werken aan veilige hangplekken (bijvoorbeeld door nieuwe reacreatieplekken te maken). (9%)
 • gevaarlijke waterkanten aan te passen. (2%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (8%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren