Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Thema's waar de gemeente geen rol heeft

Meest gekozen thema's waar de gemeente geen rol heeft

 • Thema Sport (24%)
 • Thema kunst en cultuur (21%)
 • Thema sociale contacten (18%)
 • Thema woningen voor starters (14%)
 • Thema natuur en groen (9%)
 • Thema inrichting van een veilige wijk (8%)
 • Thema bouwen (8%)
 • Thema armoedebestrijding (7%)
 • Thema overlast verkeersgeluid (6%)
 • Thema wateroverlast (klimaat) (6%)
 • Thema luchtvervuiling (5%)
 • Thema verkeersveiligheid (5%)
 • Thema zorg en welzijn (4%)
 • Thema schone wijk (4%)
 • Thema betrokkenheid (4%)

Eén van de antwoordcategorieën die inwoners konden aanvinken bij elke themavraag, is dat de gemeente niets hoeft te doen en dus geen rol heeft. Bij de vraag over participatie is dit antwoord nauwelijks gekozen. Inwoners vinden dus dat de gemeente een grote rol moet spelen. Bij Sport, Kunst en cultuur en Sociale contacten is het beeld precies andersom. Hierbij hoeft de gemeente geen rol te hebben. 

In Rustenburg en Oostbroek wordt meer verwacht van de gemeente dan in de andere twee wijken. Gemiddeld wordt bij 6% van de vragen aangegeven dat de gemeente geen rol speelt (in Bohemen, Meer en Bos is dat 10%  en in Benoordenhout 11%).

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren