Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Open antwoorden

Wat vind je van themastemmen?

Vervolg over vier jaar
 • Overwegend positief (cumulatief) (945)
 • Overwegend neutraal (377)
 • Overwegend negatief (565)

Alle antwoorden op de open vraag wat inwoners van themastemmen vinden zijn meegenomen. Ze zijn ingedeeld naar soorten (categorieën) antwoorden. Daarbij is steeds gekeken of de antwoorden vooral positief, negatief of neutraal waren. In totaal zijn 1.887 open antwoorden gegeven. De helft van deze antwoorden (945) is overwegend positief. 377 antwoorden zijn niet positief, maar ook niet negatief (neutraal). 565 antwoorden zijn overwegend negatief van aard.

Uit de open antwoorden blijkt dat er kritiek is over de uitvoering van het themastemmen. Bijvoorbeeld over dat je bij elke vraag een keuze moet maken. En dat er geen mogelijkheid is om neutraal te stemmen of 'geen mening' te geven. Ook vragen themastemmers zich af wat de gemeenteraad hiermee precies wil en kan. Eén opmerking was samenvattend voor veel andere opmerkingen: 'Het is pas nuttig als er iets mee wordt gedaan'.

Initiatief

Initiatief - uitslag
 • Positief over dit initiatief (952)
 • Neutraal over dit initiatief (92)
 • Negatief over dit initiatief (63)

Impact

Impact - uitslag
 • Hoop op impact (195)
 • Nieuwsgierig naar impact (119)
 • Wantrouwen over impact (160)

In totaal zijn 1.107 opmerkingen over het initiatief themastemmen gemaakt. De opmerking goed initiatief werd bestempeld als positief. Dit geldt ook voor opmerkingen zoals top en prima.

In totaal zijn 474 opmerkingen over hoeveel invloed (impact) inwoners verwachten dat het themastemmen zou hebben op de politiek gemaakt. Daarvan zijn er 195 hoopvol over de invloed en 119 zijn nieuwsgierig naar wat ermee gedaan wordt. 160 inwoners gaven aan er geen vertrouwen in te hebben dat er ook echt iets met de uitslag gedaan wordt.

Inhoud

Initiatief - uitslag
 • Positief inhoud (158)
 • Tips over inhoud (205)
 • Kritiek op inhoud (incl. kost veel tijd) (473)

Techniek

Initiatief - uitslag
 • Positief over techniek (34)
 • Tips over techniek (9)
 • Kritiek op techniek (incl. leesbaarheid, liever papier) (33)

In totaal zijn 836 opmerkingen over de inhoud van de vragen en antwoorden gemaakt. Er waren veel kritische geluiden (473) over de inhoud. Dat ging vaak over het moeten kiezen van één antwoord. Er waren 205 tips. 158 stemmers waren positief.

In totaal zijn 76 opmerkingen over hoe de techniek (het stemmen via de website met een stemcode) ervaren werd gemaakt. 34 Inwoners waren positief. Hierbij zijn opmerkingen zoals het ging makkelijk meegerekend. 33 Inwoners waren kritisch over de inhoud. Ook de opmerking dat stemcodes niet prettig werken, werd bestempeld als kritiek.

Mening

Initiatief - uitslag
 • Positief over mening geven (165)
 • Neutraal over mening geven (incl. nvt) (26)
 • Kan mijn echte mening niet geven (344)

Overig

Initiatief - uitslag
 • Overig positief (19)
 • Overig neutraal (44)
 • Overig negatief (166)

In totaal zijn 535 opmerkingen over het geven van de eigen mening gemaakt. Als inwoners aangaven liever geen mening te hebben aangevinkt (wat niet mogelijk was), bestempelden we dit als Kan mijn echte mening niet geven. Deze categorie was goed voor 344 antwoorden. 26 opmerkingen waren neutraal. 165 inwoners waren positief.

Er waren opmerkingen (229), die niet bij de eerder genoemde categorieën konden worden ondergebracht. De meeste van de 166 negatieve opmerkingen, waren opmerkingen over de betreffende wijk. Sommige inwoners hadden de proef liever in andere wijken gezien. Anderen vonden dat de vragen te weinig specifiek over hun eigen wijk gingen. Daarnaast waren er 44 andere positieve en 19 andere neutrale antwoorden.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren