Spring naar inhoud
Terug naar het overzicht

Resultaten: Schone wijk

Een schone wijk kan het beste bereikt worden door...

Schone wijk uitslag
 • vaker afval op te halen en op te ruimen. (36%)
 • meer boetes uit te delen en te handhaven (zoals camera's plaatsen bij containers). (28%)
 • een sociale aanpak aan te moedigen (bijvoorbeeld een container adopteren, opruimdagen organiseren, inzet van afvalcoaches, containers opleuken met kunstgras en kunstbloemen). (20%)
 • in iedere wijk meer afvalcontainers te plaatsen. (12%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (4%)

Een schone wijk wordt door 37% van de themastemmers genoemd als een van de belangrijkste thema's en staat daarmee op de tweede plaats.

In Benoordenhout gaat de voorkeur uit naar vaker afval ophalen (40%), terwijl in Rustenburg en Oostbroek meer boetes en handhaving het meest wordt genoemd (46%). Ook een sociale aanpak om mensen aan te moedigen wordt veel genoemd. In Bohemen, Meer en Bos zelfs door 27% van de stemmers. Meer afvalcontainers wordt in Rustenburg Oostbroek minder genoemd (6%) dan in de twee andere wijken (ca. 14%).

Schone wijk uitslag - Oostbroek en Rustenburg

Resultaten Rustenburg en Oostbroek

 • vaker afval op te halen en op te ruimen. (30%)
 • meer boetes uit te delen en te handhaven (zoals camera's plaatsen bij containers). (46%)
 • een sociale aanpak aan te moedigen (bijvoorbeeld een container adopteren, opruimdagen organiseren, inzet van afvalcoaches, containers opleuken met kunstgras en kunstbloemen). (18%)
 • in iedere wijk meer afvalcontainers te plaatsen. (6%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (0%)
Schone wijk uitslag - Benoordenhout

Resultaten Benoordenhout

 • vaker afval op te halen en op te ruimen. (40%)
 • meer boetes uit te delen en te handhaven (zoals camera's plaatsen bij containers). (24%)
 • een sociale aanpak aan te moedigen (bijvoorbeeld een container adopteren, opruimdagen organiseren, inzet van afvalcoaches, containers opleuken met kunstgras en kunstbloemen). (18%)
 • in iedere wijk meer afvalcontainers te plaatsen. (13%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (5%)
Schone wijk uitslag - Bohemen, Meer en Bos

Resultaten Bohemen, Meer en Bos

 • vaker afval op te halen en op te ruimen. (32%)
 • meer boetes uit te delen en te handhaven (zoals camera's plaatsen bij containers). (20%)
 • een sociale aanpak aan te moedigen (bijvoorbeeld een container adopteren, opruimdagen organiseren, inzet van afvalcoaches, containers opleuken met kunstgras en kunstbloemen). (27%)
 • in iedere wijk meer afvalcontainers te plaatsen. (15%)
 • niets te doen, de gemeente hoeft hier geen rol in te spelen. (6%)

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Opnieuw

Annuleren